utorak, 3. svibnja 2011.

Investicije i potrošnja


Investicije su višak sredstava uložen u druge vrste ulaganja poput dionica, obveznica i nekretnina. Od njih očekujemo znatno veći prinos od bankarske kamate, no zajedno sa višim prinosom dolazi i znatno veći rizik. Drugim riječima, na neuspješnim investicijama je lako moguće izgubiti novac što možemo vidjeti na primjeru dramatičnog pada cijena dionica i nekretnina koji je uslijedio početkom krize. Ovisno o osobnoj sklonosti riziku, uvijek je pametno održavati ravnotežu između dijela sredstava koji ćemo investirati i dijela koji ćemo štediti kako bi uvijek imali dovoljno novca na raspolaganju za svakodnevne životne potrebe ili neke nepredviđene situacije koje život nosi.


Potrošnja je dio novca koji trošimo za svakodnevne potrebe. U vrijeme visokih troškova života teško je reći da previše trošimo, no realno gledajući svatko ima neki nepotrebni trošak kojeg se može odreći bez da mu utječe na kvalitetu života. Kad jednom utvrdimo koliko nam je novaca potrebno za mjesečne potrebe, tada možemo planirati koliki iznos smo u stanju izdvojiti za štednju. Ušteđeni novac nam jednog dana može poslužiti za kupovinu nečeg što priželjkujemo, za kakvo putovanje, u najgorem slučaju za pokriće zdravstvenih troškova, i brojne druge mogućnosti.

Nema komentara:

Objavi komentar