Opći uvjeti korištenja

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li ih dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.
·          Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih internet stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internet stranica ili u vezi s njima.
·          Sve informacije dostupne na ovim internet stranicama isključivo su informativnog karaktera, za osobnu upotrebu. Ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima, bez prethodne pismene dozvole vlasnika stranice. Svi podaci i materijali na internet stranici www.stednja.blogspot.com su autorski rad i time zaštićeni. Istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica, pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa, bez izričitog pismenog odobrenja vlasnika internet stranice www.stednja.blogspot.com
·          Informacije objavljene na ovim internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, medutim, vlasnik ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim internet stranicama.
·          Do zakonom predviđenih ograničenja, vlasnik internet stranica neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama.
·          Korisnicima internet stranica je dozvoljeno postaviti link na ovaj portal, pod uvjetom da se stranica otvori u zasebnom prozoru i ne kao sastavni dio treće stranice.
·          Podaci i informacije objavljene na www.stednja.blogspot.com se mogu u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti.
·          Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te vlasnik ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.
·          Ova pravila podložna su izmjenama i važećom se smatraju ona trenutno izložena na internet stranici www.stednja.blogspot.com.