srijeda, 23. studenoga 2011.

Zatvorena Credo banka

Jučer je na izvanrednoj sjednici Savjeta Hrvatske Narodne Banke (HNB) odlučeno da se Credo banci oduzme dozvola za rad zbog nedovoljnog adekvatnog kapitala, odnosno pronađenih nezakonitosti u poslovanju koje nisu na vrijeme otklonjene. Naime,  pred par mjeseci objavljene podatke o adekvatnosti kapitala uvrstili smo u usporednu analizu o stanju banaka u Hrvatskoj za 2010. godinu. Prema tadašnjim dostupnim informacijama Credo banka je bila među bankama sa najmanjom stopom adekvatnosti i kroz ovu godinu je došla pod Izravni Nadzor HNB-a  koncem svibnja.  Credo banka je na dan 31.ožujka 2011. iskazala stopu adekvatnosti kapitala od 12,28 posto, neznatno iznad propisanog minimuma, no izravnim nadzorom u banci ispostavilo se da je ta stopa zapravo negativna. Prilikom procjene adekvatnosti kapitala, kvalitete aktive i upravljanja kreditnim rizikom, te analiza depozitne strukture i likvidnosnog rizika utvrđeno je stanje bilo znatno lošije od onoga što je Credo banka prikazivala u službenim izvješćima. Banka je ostala pod pojačanim nadzorom HNB-a kako bi se njeno poslovanje pokušalo dovesti u zakonske okvire, uz dokapitalizaciju neophodnu za stabilnije buduće poslovanje. Gubitak je velikim dijelom posljedica plasmana odobravanih njenim većinskim dioničarima i s njima povezanim osobama preko ograničenja propisanih zakonom, bez odgovarajuće kreditne sposobnosti i adekvatnih čvrstih instrumenata osiguranja.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) ubrzo će krenuti s isplatama oko 465 milijuna kuna osigurane štednje. U Credo banku danas su poslani likvidatori koji će pokreti postupak prisilne likvidacije banke, čime prestaju sve ovlasti dosadašnje uprave i nadzornog odbora Credo banke d.d. te ovlasti glavne skupštine dioničara. Udio Credo banke u ukupnoj aktivi hrvatskog bankovnog sustava iznosi oko 0,44 posto, odnosno nešto više od 1,4 milijardu kuna tako da stabilnost sustava nije ugrožena.  

Nema komentara:

Objavi komentar